Time flies – ledig på 7. måned

Det er meget længe siden sidst, jeg har skrevet et indlæg. Jeg tror egentlig årsagen til det er, at jeg grundet min situation mangler overskud til det.. Jeg har nu også gang i en masse ting, og jeg må erkende, jeg vægter det højere at bruge tid på at lave ansøgninger, få erfaring, skabe netværk osv. end at skrive blogindlæg.

Nu er det dog lidt agurketid for jobopslag, så jeg giver den lige en skalle med et indlæg her.

Siden sidst

Som jeg skrev sidst, skulle jeg til at opsige min løntilskudsstilling, da jeg gerne ville tilmeldes 6 ugers selvvalgt uddannelse før beskæftigelsesreformen blev vedtaget, eftersom denne sandsynlig vil udelukke muligheden for personer med en videregåendeuddannelse at tage selvvalgt uddannelse. Jeg havde meget svært ved at få fat i min chef, så jeg endte med at lægge en skriftlig opsigelse på hans bord inden det blev d. 1. juni. Således har jeg faktisk sidste dag på fredag, hvorfor jeg stopper en måned før tid.

Til gengæld starter jeg allerede på mandag i den selvvalgte uddannelse. Jeg har valgt at tage kursus hos RM Academy, da det både var dem, som jeg kunne starte hos tidligst, da de ligger i hovedstaden, og da deres kursusudbyd matchede mine ønsker bedst. Jeg har delt forløbet op, så jeg tager to kurser. Jeg starter som skrevet på mandag med et PRINCE 2 projektlederkursus og vil derefter tage et kursus som Social Media Manager.

Det var faktisk lige før, at det var ved at ende med, jeg ikke kunne starte i kurset i næste uge. Sagsbehandlerne i Akademikernes A-kasse, gav mig afslag, fordi jeg var i løntilskud, og hun kunne ikke læse i min mailkorrespondance med jobcenteret, at jeg havde fået lov til at stoppe før tid, selv om det stod der sort på hvidt. Hun insisterede derfor på, at jeg skulle have jobcenteret til at redegøre for det (hvilket det vidste sig, de havde gjort, men at hun bare ikke lige havde tjekket det). Det gik heldigvis i orden takket være en anden forsikringskonsulent, som var langt mere kompetent og lydhør i forhold til min situation (tak til Tina Graugaard fra Akademikernes for den gode og effektive (sags)behandling).

Hvad så bagefter?

Jeg har ingen intention om at gå derhjemme og lave ingenting. Hvis jeg ikke kan få et arbejde, så må jeg gøre mig mere attraktiv, og det gør jeg ved at få mere erfaring, hvilket vil sige, at jeg vil lede efter virksomhedspraktik, løntilskud, videnpilot osv. Jeg vil dog ikke helt haste mig ud i det, som jeg gjorde med mit første løntilskud. Jeg vil denne gang gerne have, det er væsentligt tættere på København, og jeg ser også gerne, at indholdet er mere fagligt relevant for mig end tilfældet har været i Køge Kommunes Kulturafdeling.

Hvad har jeg ellers gang i?

Jeg er stadig frivillig foreningsguide på Frederiksberg. Jeg har været med til at få afholdt Mellemfolkeligt Samvirkes Tour de Future, som blev afsluttet slut maj/start juni. Så er jeg blevet “ansat”, som Social Media Manager hos den socialøkonomiske virksomhed Cykelven, som jeg så småt er begyndt at samarbejde med (var til møde i går). Jeg har også etableret kontakt til Fonden Projekt Udenfor, som jeg med al sandsynlighed skal mødes med i næste uge for at se, om jeg kan hjælpe dem med nogle af deres fundraisingopgaver (frivilligt).

Godnatblær – se et af mine resultater fra mit løntilskudsjob

Inden jeg jeg slutter af, vil jeg lige tillade at blære mig med et indslag i TV2-Lorry, som omhandler et projekt i Køge, som jeg har været tovholder/projektleder for under mit løntilskudsjob som kultur- og fritidsmedarbejder i Køge Kommune (jeg bliver ikke interviewet, men jeg kan dog spottes i baggrunden i indslaget).

Se det her: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/6/25?video_id=92503
Godnat 😀

Skynd dig til 6 ugers selvvalgt uddannelse

Jeg har ikke meget at skrive hjem om som ledig i de her dage.

Men jeg synes et indlæg var sig passende..

Jeg sender stadig en masse ansøgninger afsted og henvender mig til arbejdspladser, som jeg gerne kunne se mig hos. Dog uden større held.

Det er stadig det samme svar, jeg får, hvis jeg henvender for at få feedback på et afslag. Nemlig at jeg har forholdt mig godt til stillingsopslaget og er kommet med gode forslag til at gå til arbejdet, men, at der bare lige er den håndfuld, som passede bedre til profilen, havde mere erfaring etc.

Zzzzzz – det er jo skruen uden ende…

6 ugers selvvalgt uddannelse forsvinder

I løbet af ugen, har jeg været til en “virksomhedscafé” på mit jobcenter, hvor der var eksterne oplægsholdere, som snakkede om 6 ugers selvvalgt uddannelse, om iværksætteri, om CSR som arbejdsområde og om alternative muligheder til den faste fuldtidsansættelse hos kun en arbejdsgiver.

Både Eva Grønbjerg, ejer af Sustainify og Anne Rohde, ejer af Rohde Consulting Copenhagen , var rigtig inspirerende at høre på og solgte 6 ugers selvvalgt uddannelse på glimrende vis.

Til virksomhedscafeen gik det samtidigt op for mig, at hvis man skal nå at tage et uddannelsesforløb, skal man skynde sig.

Det er den nye beskæftigelsesreform, som gør, at 6 ugers selvvalgt uddannelse forsvinder for nyuddannede akademikere – og da man ikke ved, hvornår det træder i kraft, skal man skynde sig at blive tilmeldt et forløb, hvis man kunne tænke sig at skrive lidt ekstra på CV’et (et forløb koster normalt 20.000-25.000, så man tager det nok ikke selv ved hjælp fra egen lomme).

Jeg er jo i det dilemma, at jeg er i løntilsskud i Køge Kommune, hvilket jeg skal være i 2 måneder endnu. Ergo, skal jeg stoppe i løntilsskud for at tage selvvalgt uddannelse. Jeg er derfor spændt på at høre, hvad chefen i afdelingen siger til, at jeg gerne vil stoppe nu, så jeg kan tage et selvvalgt kursus inden, det er for sent..

Det var alt for nu – god weekend!

Min første jobsamtale som cand.mag.

Først en lille gran bitterhed

I forbindelse med min løntilskudsstilling i Køge Kommune var jeg på arbejde til kl. 21 sidste tirsdag. Jeg har sammen med en fastansat konsulent lavet en spørgeskemaundersøgelse til kommunens foreninger, som skal afklare de eventuelle problemer, der er som forening i relation til kommunen.

I den forbindelse afholdte vi fokusgruppeinterviews tirsdag aften, hvor svarene skal bruges sammen med spørgeskemaundersøgelsen til et dialogmøde d. 8. maj.

Jeg kom derfor sent hjem tirsdag og skulle tidligt op og af sted onsdag igen. Det var lidt ret hårdt og motivationen for dagens arbejde var ikke helt oppe og ringe.

Min motivation fik dog et stort hak op, da jeg blev ringet op onsdag formiddag fra Dansk Magisterforening/Magistrenes A-kasse om, at de ville have mig til samtale allerede dagen efter.

Det ville jeg selvfølgelig meget gerne og blev rigtig glad for endelig at have sendt en ansøgning, som var kommet igennem den første udvælgelsesproces.

Om jobbet

Uden at have deres ord på det, blev jeg valgt ud udelukkende på min erfaring, som matchede deres stilling rigtig godt. Således er jeg sikker på, at min uddannelse egentlig var irrelevant.

Kort forklaret har DM og MA en fælles hvervestrategi for, hvordan de skal hverve nye medlemmer. I denne stilling ville jeg have ansvar for deres aktiviteter målrettet studerende på videregående uddannelser.

Blandt andet ville det indebære sparring og motivation af de 27 hververe, som er ansat i studenterstillinger og tager ud på fx universiteter for at gøre opmærksom på DM og MA for at hverve dem til at blive medlemmer.

Jeg har meget relevant erfaring for denne type job, da jeg hos Dansk Flygtningehjælp har stået for en lignende kampagne på landets gymnasier, hvor man hverver indsamlere til deres landsindsamling. Derudover har jeg også være ansat på kampagnen som hverver og har et stort kendskab til, hvordan man kan gribe det an.

Forberedelsen

Ud over at begynde at drømme om min lysende fremtid med en løn, der matcher mine kvalifikationer samt at vinke farvel til den lange togtur til Køge, så brugte jeg min eftermiddag på at forbedrede mig til samtalen.

Jeg nærlæste jobopslaget og min ansøgning, undersøgte den information, som jeg kunne finde omkring deres strategi for området og Linked-In-stalkede personerne til jobsamtalen.

Derudover forsøgte jeg at forestille, hvad de kunne spørge om for på den måde ikke at være hel blank til en samtale.

Til samtalen

Jeg kom i god tid til Dansk Magisterforenings hus, hvor jeg skulle til samtale kl. 10. De var så ikke i god tid, da jeg først kom ind 10.10. Samtalen var noget overvældende. Udover mig var der 4 personer til stede. Chefen for Magistrenes A-kasse, chefen for hverve- og fastholdelsesafdelingen i Dansk Magisterforening, en medarbejder fra Magistrenes A-kasse og den hovedansvarlige for det jobområde, som stillingen lagde op til.

Selve samtalen forløb ganske udmærket. Jeg var lidt nervøs, hvilket jeg meget sjældent plejer at blive i sådanne situationer. Det var dog ikke noget, som påvirkede mig.

Jeg blev spurgt meget ind til følgende ting: De kunne se, jeg havde motivationen for den gode sag, men hvordan vil jeg klare mig i en privatvirksomhed, hvor det var profit, som var hovedmålet. De spurgte om min motivation til selve stillingen og arbejdsopgaver, om det var mit drømmejob. Selvfølgelig var de også interesseret i, hvordan jeg ville håndtere arbejdet, og hvad mine kompetencer kunne bidrage med. Endeligt var chefen af MA meget interesseret i, om jeg kunne agere som leder og sætte mig i respekt over for de 27 studenteransatte.

Kom igen

Jeg er blevet en jobsamtaleerfaring rigere og har fået et bevis på, at det umiddelbart ikke er min evner til at skrive en ansøgning, som er hæmskoen for at komme nærmere jobbet.

Desværre kom jeg dog ikke videre i ansættelsesforløbet. Det var chefen af MA, som bragte mig den dårlige nyhed. På trods af han insisterede på, at jeg skulle kunne bruge begrundelsen konstruktivt i min videre jobsøgning, så var jeg på ingen måder enige i deres (hans) beslutning (det er vel heller ikke så mærkeligt? J).

Alt i alt havde det været en god jobsamtale, hvor jeg var velovervejet i min svar og mine tanker.

Men… Den korte begrundelse var, at jeg manglede erfaring – altså ikke konkret erfaring, men generel erfaring med arbejdsmarkedet.

Dertil knyttede han, at jeg havde været for ydmyg i min fremtræden og ikke havde overbevist ham om, at jeg kunne håndtere de 27 studenteransatte, som i hans verden åbenbart var nogle lømler?

Som ansat hos Dansk Flygtningehjælp havde jeg ansvar for 18 ansatte til at hverve, som enten var studerende eller var færdiguddannede – så jeg mener selv, at det må være bevis nok for, at jeg kunne håndtere det. I øvrigt har han en dårlig forståelse for motivation af hvervemedarbejdere, som efter min erfaring ikke skal styres i fast jerngreb, men lyttes til og sparres med i deres øjenhøjde.

I Dansk Flygtningehjælps kampagne formåede vi at hverve 3000 flere indsamlere end det opsatte mål, så jeg mener da, at jeg har lidt forstand på, hvordan man skal håndtere en hvervekampagne.

Han påpegede i øvrigt, at jeg som person nok passede bedre ind i arbejdet i en kommune (SIC).

Op på hesten igen

Jeg var rigtig rigtig bitter efter at blive frasorteret. Egentlig mest på mig selv, fordi jeg ikke formåede at overbevise dem om, at jeg var den rigtige og ville have styr på det arbejde. En uger efter, er jeg stadig lidt bitter J – men er selvfølgelig rigtig glad for at være den erfaring rigere :D.

Jeg må bare forsætte jobjagten og håber, at der ikke skal gå 4 måneder igen før, jeg kommer til en ny samtale.

Om networking – til kaffe(møde) hos Ingerfair

Generelt om jøbsøgning

Der er mange veje til et (nyt) job – om end det kan diskuteres, hvilke der er mest succesfulde. Det som mange jobkonsulenter siger, er, at man skal droppe de mange skriftlige opfordrede stillinger og prøve nye metoder, der kan bane vejen ind i et firma eller skabe et stærkt netværk, som i sidste ende kan give et arbejde.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, men jeg kan da konstatere, at jeg hverken har fået job af mine +50 skriftlige opfordrede og uopfordrede ansøgninger, af min tv-optræden i Lorry, af min tur på job- og karrieremesse eller gennem mit netværk.

Når det så er skrevet, er der jo ikke andet for end at blive ved og tænke, at jeg “kun” har været ledig i 4 måneders tid. Jeg synes dog bare, at alle jeg kender kommer i arbejde, hvilket jo er frustrerende, når man selv så gerne vil have et fast arbejde, hvor man kan få lov til at udnytte sine kompetencer og gåpåmod.

Jeg har arbejdet med mit netværk

Hvad gør jeg for at styrke mit netværk? Egentlig ikke det helt store, da jeg synes, det i sig selv er svært at se, hvordan det skal åbne nogle døre for mig at snakke med en fodsoldat i fx Københavns Kommune. Som nyuddannet, kan man jo sjældent bryste sig af at have stået for et eller andet innovativt, som bare gør at et firma eller en organisation vil have én under deres kommando. I øvrigt, er det også ekstremt svært at finde tid til at komme ud steder, hvor man kan netværke, når man er i en løntilskudsstilling 48 km fra København og ikke kan få fri til spændende arrangementer eller møder uden at skulle “flexe” sig til det.

Jeg gør dog lidt på netværksfronten, vil jeg mene. For det første har jeg jo indskrevet i forskelligt frivilligt arbejde. Jeg er hos Mellemfolkeligt Samvirke, og jeg er foreningsguide for Frivillignet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. De mennesker jeg møder her, får jeg da fortalt, at jeg er i løntilskud i Køge Kommune, men at jeg selvfølgelig søger et fast arbejde. Desuden tilføjer jeg personer lystigt på LinkedIn.

Jeg bruger i det hele taget meget tid på LinkedIn, hvor jeg “stalker” personer, i det som regel gør, at de “stalker” tilbage på ens profil.

Derudover kontakter jeg en del firmaer, som jeg støder på undervejs for at høre, om de har interesse i at få folk ind i løntilskud eller virksomhedspraktik. Det kan man da godt kalde for virtuelt networking.

Endeligt forsøger jeg at holde kontakt til den afdeling i Dansk Flygtningehjælp, hvor jeg har været over flere perioder, fordi jeg kender lidt  til deres ansættelsescyklus i forbindelse med deres landsindsamling. Her håber jeg selvfølgelig, at der bliver plads til mig til august.

Til kaffemøde

Som en ekstraordinær indsats, har jeg været helt ude ved frontlinjen til et kaffemøde med ejer og direktør af konsulentfirmaet Ingerfair, Frederik C. Boll. Det er et super spændende konsulentfirma, som kun arbejder med frivillighed. Her inviterede jeg mig selv på kaffe, hvilket gav bonus, eftersom Frederik gerne ville mødes med. Således var jeg en torsdag formiddag forbi deres kontorer på Østerbro, hvor jeg fik en masse interessant af vide om Frederik, om hvordan Ingerfair opstod og om deres samarbejde med kommuner og andre organisationer. Desuden fik jeg også talt lidt om mig selv og om mine erfaringer med frivillighed. Igen så tror jeg ikke, det umiddelbart skaber et job til mig i morgen, men jeg har forhåbentlig plantet et lille frø et sted i Ingerfairs bevidsthed, som kan vokse sig til noget større enten i Ingerfair eller et helt andet sted.

Læs mere om Ingerfair her: http://ingerfair.dk/#menu=0

Direktør, Frederik C. Bool

ingerfair

Billederne er taget fra Ingerfairs hjemmeside og fra Google Maps.

 

Har du erfaring med networking?

Hvis du har erfaringer eller ideer til at netværke, må du meget gerne kommentere på indlægget 🙂